முதற் பக்கம்

இந்து சமயம் ( Hinduism) இந்தியாவில் தோன்றிய , காலத்தால் மிகவும் தொன்மையான உலகின் முக்கிய சமயங்களில் ஒன்றெனக் கருதப்படுகிறது. ஏறக்குறைய 850 மில்லியன் இந்துக்களைக் கொண்டு உலகின் மூன்றாவது பெரிய சமயமாக இருக்கின்றது.

பெரும்பாலான இந்துக்கள் இந்தியாவிலேயே வசிக்கின்றார்கள். நேபாளம் , இலங்கை ,இந்தோனேசியா , மலேசியா , சிங்கப்பூர் , சுரினாம் , ஃபிஜி தீவுகள் , அமெரிக்கா , கனடா       மற்றும் பிற பல நாடுகளிலும் இந்துக்கள் குறிப்பிடத் தகுந்த எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றார்கள்.

பிற சமயங்கள் போலன்றி இந்து சமயத்தைத் தோற்றுவித்தவர் என்று யாருமில்லை. இதனை நெறிப்படுத்த அல்லது கட்டுப்படுத்த என ஒரு மைய அமைப்பு இதற்கு இல்லை . வகையில் பரவலான பல்வேறு நம்பிக்கைகள் , சடங்குகள் , சமய நூல்கள் என்பவற்றைக் உள்வாங்கி உருவான ஒரு சமயமே இந்து சமயம் .

ஆகக் குறைந்தது , கி.மு 1700 ( அதாவது கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே உள்ளதாக) ஆண்டுக்கு அணித்தான வேத காலப் பண்பாட்டில் தோற்றம் பெற்றது. (சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்களில் இந்து சமய கடவுளில் ஒருவரான சிவனின் உருவ அமைப்பு கொண்ட சிலைகள் , ஓவியங்களின் ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது).

முக்கியமாக , நம்பிக்கை , அன்பு , உறுதி என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட எல்லாவிதமான சமயச் செயற்பாடுகளும் , இறுதியாக ஒரே தன்னுணர்வு நிலைக்கே இட்டுச் செல்கின்றன. அதனால்தான் இந்து சமயச் சிந்தனைகள் பல்வேறுபட்ட நம்பிக்கைகள் தொடர்பில் சகிப்புத் தன்மையைக் கடைப்பிடிப்பதை ஊக்குவிக்கின்றன .

ஒரு இந்துவுக்கு , ‚ நிலையான தர்மம் ‚ என்பதை வரையறுப்பதில் , இந்த எண்ணமே உந்து சக்தியாக உள்ளது.